| |
دهه فجر مدرسه شهید حیدری زرنکش
عکسهایی از هیات زرنکشی ها در مشهد مقدس