یادواره

درست ۲ سال پیش بود که عزیزانمان کربلایی حسنعلی حبیبی و کربلایی علی جعفری و کربلایی بانو حبیبی و نوگل پرپر علیرضا  در راه بازگشت از کربلا به دیدار حق شتافتند یادشان گرامی جایگاهشان در بهشت برین و با انبیا و امامان محشور باشند ایشالله

hassan1