| |

تمام مطالب برچسب : عکس مدرسه زرنکش

دهه فجر مدرسه شهید حیدری زرنکش
یادگار ماندگار (عکس های قدیمی از مدرسه زرنکش)